VÝKON AGENDY katedry

  • vedoucí katedry (I. Barešová): správa studijních, vědecko-badatelských, zahraničních a administrativních záležitostí katedry; odvolání k děkanovi FF UP
  • vedoucí oboru: správa studijních záležitostí oboru Čínská (O. Kučera)/ Japonská filologie (S. Martinásková); odvolání k vedoucímu katedry
  • správce STAGu (M. Lavička; S. Martinásková): odvolání k vedoucímu katedry
  • tajemník katedry (M. Lavička): odvolání k vedoucímu katedry
  • sekretářka katedry (K. Szokalová): realizace administrativních záležitostí katedry; odvolání k vedoucímu katedry

STAG

STAG – A
jeho prostřednictvím se zapisujete do každé atestace, kterou musíte (kategorie A) nebo chcete kategorie B) absolvovat
nezapsané atestace nelze absolvovat
možnost odepisování zapsaných atestací je velmi omezená
do jedné atestace se v průběhu studia můžete zapsat maximálně dvakrát, přitom atestaci kategorie A si znovu zapsat musíte, atestaci kategorie B ne
v prvním ročníku oboru Čínská filologie není Seznamem přednášek předepsán žádný předmět kategorie B!

STAG – B
absolutorium atestací daného akademického roku může být zapsáno pouze v tomto akademickém roce (2012-2013: do 3. září 2014)
ačkoliv ke vstupu do dalšího ročníku stačí pouhých 40 kreditů, existují atestace, které Vám nedovolí se do navazujících atestací zapsat, pokud jste je neabsolvovali, a to již v letním semestru 2014!!!

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 7. 9. 15, vytvořeno: 14. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: