Čínština pro praxi

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi

Zkrácený název projektu: Čínština pro praxi
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289
1. 11. 2010 - 30. 9. 2013
hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Kučera

Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s cíli:
  1. Zlepšit dostupnost materiálů pro studium oboru;
  2. Zavést e-learningové postupy do výuky;
  3. Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce: a) studijních a pracovních dovedností, b) připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství.

Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů (Audioorální cvičení, Četba textů, Úvod do čínských studiíČínská literatura, Geografie ČínyDějiny Číny) a zavedení 7 nových (Čínská literatura ve filmuÚvod do studia čínského myšleníEkonomická geografie Číny, Řízení znalostí v interkulturním prostředí se zaměřením na ČínuIdentita v kulturní sféře ČínyPedagogika čínštiny a Praxe v komerční sféře) spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů (Sémiotika Číny, Současný TaiwanIT pro čínská studia). Udržitelným výstupem projektu je vytvoření a trvalé fungování Portálu čínských studií, který bude plně fungovat i po skončení projektu, používání inovovaných studijních materiálů a postupů a zejména pokračování ve výuce v inovovaných a nově vytvořených předmětech. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP. Část předmětů bude inovována i na partnerském pracovišti MU Brno.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

 


acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 25. 7. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: