Religionistika na MUNI

Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032
(1. 6. 2009 - 30. 5. 2012)
partner projektu s finančním příspěvkem

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština).
Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II (publikace Moderní čínština pro nesinology ke stažení v pdf + nahrávka v mp3) a Čínština – četba textů I, II (vstup do aplikace četby čínských textů zde).
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 25. 7. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: