Závěrečné práce

Student, který píše bakalářskou nebo magisterskou práci na Katedře asijských studií si sám volí vedoucího práce dle svého odborného zaměření. Katedra nevypisuje témata pro bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Student může v rámci konzultace s vedoucím práce navrhnout vlastní téma, vždy je však nezbytný konečný souhlas vyučujícího s tématem. Jmenovat oponenta je plně v pravomoci vedoucího katedry.

Termíny týkající se bakalářských a magisterských diplomových prácí jsou stanovovány vždy pro daný rok Studijním oddělením FF UP a jsou v Harmonogramu FF UP.

Náležitosti závěrečné práce zde.

Podklad pro zadání diplomové práce

NOVĚ!! Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG
požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry. Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na Studijní oddělení. Pracovnice Studijního oddělení na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat (pouze volně vložit, nevázat) do vázané podoby DP.


2019

Diplomová

Bakalářská

2018

Diplomová

Bakalářská

2017

Diplomová

Bakalářská

2016

Diplomová

Bakalářská

2015

Diplomová

Bakalářská

2014

Diplomová

Bakalářská

2013

Diplomová

Bakalářská

2012

Diplomová

Bakalářská

2011

Diplomová

Bakalářská

2010

Diplomová

Bakalářská

2009

Diplomová

Bakalářská

2008

Diplomová

Bakalářská

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 14. 12. 17, vytvořeno: 19. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: