Jak přežít na KAS?

 1. Jenom švestičky z Vaší zahrádky nestačí...
 2. Vytrvalost
 3. Psát znaky, psát znaky, psát znaky
 4. Prezence není důležitá, ale kdo nebude chodit, je sebevrah
 5. Neusínejte na vavřínech, je to jenom bobkový list
 6. Spoléhejte se sami na sebe, tahák za vás nikdo nenapíše
 7. Je lepší se pořádně naučit na jednu zkoušku, než špatně na tři
 8. O druhý termín se zajímejte, až když neuděláte ten první
 9. Mějte oči otevřené a uši nastražené
 10. Nemůžeme vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot (Winston Churchill)
 11. Učení bez myšlení přináší otroctví, myšlení bez učení přináší chaos (Konfucius) ... chceme se hlavně vyvarovat chaosu
 12. I will use google before asking dumb questions... (Bart Simpson)
 13. Je třeba zdravit služebně starší
 14. Když už musíte promluvit, mluvte k věci
 15. Pokud máte problém, napište žádost
 16. Špatné návyky lze překonat jenom dnes, ne zítra (Konfucius)
 17. Už jsi začal/a číst Sen v červeném domě?
 18. Dodržujte konzultační hodiny
 19. Klepejte... a čekejte na vyzvání
 20. Za vedoucím se nechodí, vedoucí čas od času vychází mezi prostý lid
acasChinese studiesJapanese studiesChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 28. 4. 11, vytvořeno: 14. 4. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: