DSP Jazyky a kultura Číny a Japonska

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor navazuje na magisterský typ studia čínské a japonské filologie. Jeho účelem je prohloubit vzdělání studenta v oboru jazyků a kultury Číny a Japonska a připravit ho na samostatnou vědeckou činnost. Nadstandardní znalosti o kultuře těchto regionů a jazyková vybavenost jsou provázány se zkušenostmi v oblasti metodologie a psaní odborných textů, pedagogickou praxí a vědecko-výzkumnou zkušeností. Podmínkou absolvování je pedagogická praxe v bakalářském a magisterském SP, publikační činnost a vystoupení na vědeckých konferencích. Získané schopnosti a znalosti student zúročí ve své disertační práci, zabývající se jazykovědnou, literárněvědnou či kulturní tématikou zvoleného regionu, eventuálně s interdisciplinárním přesahem do dalších oborů.

Do studijního Jazyky a kultura Číny a Japonska může být přijat pouze absolvent s úplným vysokoškolským vzděláním na úrovni Mgr. v oborech úzce souvisejících s problematikou kultury Číny či Japonska (např. čínská filologie, japonská filologie, kulturní antropologie, kulturální studia, politologie, apod.). Další podmínkou pro přijetí je znalost čínského nebo japonského jazyka (doložená SZZK nebo platným certifikátem HSK či JLPT) a anglického jazyka. Další jazyk (zejména regionu) je výhodou.

Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska patří mezi vysoce kvalifikované odborníky se schopností analyzovat a řešit komplexní problémy interkulturních vazeb a vnímat komplexně komunikačně-kulturní kontext uvedených zemí. Je schopen samostatného řešení badatelských i projektových úkolů i zapojení se do týmové práce. Je kvalitně připraven k aktivní komunikaci nejméně ve dvou cizích jazycích. Svůj budoucí profil může posluchač doktorského studia ovlivnit volbou tématu disertační práce.

 

Oborová rada

Předseda OR:

Prof. Zdenka ŠVARCOVÁ, Dr.

Složení OR:

Doc. PhDr. Luboš BĚLKA, CSc.

Prof. Janka BENICKÁ, M. A., Ph.D.

Prof. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr.

Doc. Lucie OLIVOVÁ, Ph.D., DSc.

Prof. Martin SLOBODNÍK, Ph.D.

Lic.Theol., Dr. Phil., doc. Jozsef SZAKOS

Doc. Ing. Jan SÝKORA, M. A., Ph.D.

doc. David UHER, PhD

Tajemník OR:

doc. David UHER, PhD

Koordinátor studijních záležitostí:

Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

 

Přijímací řízení

Uchazeči o doktorské studium si podávají přihlášku ke studiu v souladu s fakultními instrukcemi:

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/

https://www.ff.upol.cz/pl/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

Jako součást přihlášky ke studiu musí student předložit kvalitně zpracovaný projekt disertační práce a odborný životopis včetně seznamu svých dosavadních publikovaných výstupů. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, v jehož průběhu uchazeč prezentuje svůj badatelské záměr a zodpoví položené otázky.

 

Informace pro studenty doktorského studia 2016/2017

·         Informace pro studenty doktorského studia 2016/2017 (přiložený soubor)

·         Individuální studijní plán (zde)

·         Studijní plán oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska (zde)

·         Průvodce studiem DSP zde

Informace pro studenty doktorského studia 2015/2016

·         Informace pro studenty doktorského studia 2015/2016 (přiložený soubor)

·         Individuální studijní plán (zde)

·         Studijní plán oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska (zde)

·         Průvodce studiem DSP zde

Informace k doktorskému studiu na stránkách UP:

https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/

 

Seznam doktorandů:

Interní:

Mgr. Petra Cabišová

Mgr. Vlastimil Dobečka

Mgr. Kristýna Han

Mgr. Hana Kloutvorová

Mgr. Michaela Kováčová

Mgr. Veronika Meravá

Mgr. Chang Wei-xuan

Mgr. Jiří Kužel

Mgr. Martin Schir

Mgr. Václav Štefek 

acasChinese studiesJapanese studiesChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 23. 4. 18, vytvořeno: 7. 12. 10,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: