Souborná postupová zkouška - čínská filologie (ASH/SPZ)

Soubornou postupovou zkoušku (ASH/SPZ) si musí v LS povinně zapsat všichni studenti prvního ročníku jednooborového bakalářského studia. Tuto atestaci si mohou ve STAGu zapsat pouze jednou, a proto je podmínkou pro postup do 2. ročníku. 

Podmínky pro získání atestace:

a) Studenti, kteří prokáží úspěšné absolvování všech jazykových disciplín 1. ročníku, tuto zkoušku získávají automaticky.

Jedná se o tyto předměty:

· ASH/KY1 Audioorální cvičení 1

· ASH/XKY2X Audioorální cvičení 2

· ASH/XKY1 Čínská konverzace 1

· ASH/XKY2 Čínská konverzace 2

· ASH/XTL1 Náslechová cvičení 1

· ASH/XTL2 Náslechová cvičení 2

· ASH/XHZ1 Grammatologie 1

· ASH/XHZ2 Grammatologie 2

· ASH/XYF1 Gramatika čínštiny 1

· ASH/XYF2 Gramatika čínštiny 2

· ASH/XFY Fonetika čínštiny

· ASH/XFY2 Fonologie čínštiny

b) Studenti, kteří nesplní kteroukoliv z výše uvedených atestací, musí absolvovat SPZ v rozsahu daných nesplněných disciplín. Každá úspěšně absolvovaná část (jednotlivé disciplíny) bude uznána a student bude absolvovat každý další termín pouze v rozsahu zbývajících nesplněných částí. 

Pro SPZ budou vypsány tři termíny (polovina června, konec června, začátek září). 

V případě nesplnění některé z částí SPZ, nebude zkouška uznána a studijní oddělení FF UP zašle studentovi vyrozumění o nesplnění podmínek studia a jeho následném ukončení.

acasChinese studiesJapanese studiesChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 6. 16, vytvořeno: 3. 11. 14,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: