Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

BAREŠOVÁ Ivona, doc. Mgr. Ph.D. Odborný asistent
Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
funkce
Odborný asistent
telefon
585 633 664
e-mail
adresa
Místnost: 3.12,Křížkovského 12,779 00 Olomouc,Česká Republika
fax
585633012
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Během semestru:

Po 13:00-14:00 nebo dle domluvy

Osobní informace

Vzdělání

1999–2006   postgraduální studium na FF UP v oboru anglický jazyk

1993–1999   magisterské studium na FF UP v oborech anglická a japonská filologie

Další vzdělání – odborné stáže a studijní programy

5/2015   výzkumný pobyt na School of African and Oriental Studies, Londýn (Velká Británie)

7/2014   výzkumný pobyt na Utsunomiya University (Japonsko)

2-3/2006   studijní program pro učitele japonštiny, The Japan Foundation Language Institute (Japonsko)

1999–2000   studijní pobyt na Utsunomiya University (Japonsko)

1996   studijní program Study in Cross-cultural Education, Morioka (Japonsko)

1995–1996   studijní pobyt na Earlham College (USA)

Zaměstnání

2016–souč.   odborná asistentka na KAS FF UP

2014–2016   odborná asistentka, vedoucí KAS FF UP

2001–2014   odborná asistentka, vedoucí japonské sekce na KAS FF UP

1999–2001   asistentka na KAA FF UP

Další pracovní zkušenosti

2006–2008   lektorka AJ, Moravská vysoká škola Olomouc

1999–2008  čeština pro cizince, Letní škola slovanských studií FF UP

1999–2008   překladatelské a tlumočnické práce - AJ, JAP (Skřivánek, Aspena, Hana Tours Praha, Panorama Intnl., Statutární město Olomouc aj.)

4–7/2000   lektorka AJ, Int. University of Health and Welfare (Japonsko)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

  • japonský jazyk a současná japonská společnost, japonská rodná jména

Oborové zaměření

současný japonský jazyk a společnost, japonská rodná jména

Publikace

Monografie:

Barešová, Ivona. Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016, 242 s., ISBN 978-80-244-4976-0.

Barešová, Ivona – Dytrtová, Monika. Problematika české transkripce japonštiny a pravidla jejího užívání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 96 (98) s. ISBN 978-80-244-4017-0.

Barešová, Ivona – Zawiszová, Halina. Současná hovorová řeč mladých Japonců. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, 216 s., ISBN 978-80-244-3079-9.

Barešová, Ivona. Politeness Strategies in Cross-cultural Prespective: Study of American and Japanese Employment Rejection Letters. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 204 s., ISBN 978-80-244-2076-9.

Editorka publikace:

Současná problematika východoasijských menšin v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010,129 s.

Odborné články, příspěvky ve sbornících:

Barešová, Ivona. Co stojí za nečitelností současných japonských rodných jmen: Jména s narušeným vztahem mezi zvukovou a grafickou podobou. Acta onomastica, LVI, 2016, s. 8-24, ISSN 1211-4413.

Barešová, Ivona. On the categorization of the Japanese honorific system Keigo. Topics in Linguistics, 15/1, 2015, nestránkováno (15s.), ISSN 2199-6504.

Barešová, Ivona. Plant Motifs in Japanese Female Names in the Context of Current Name-giving Trends. Czech and Slovak Linguistic Review 2015/2, s. 4-17, ISSN 1805-1502.

Barešová, Ivona – Zawiszová Halina. „Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Young People“. Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013.  Ed. J. Emonds and M. Janebová. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 157–170, ISBN 978-80-244-4060-6, el. verze ISBN 978-80-244-4059-0. 

Barešová, Ivona. „Proměny japonských rodných jmen od období Meidži do současnosti.“ Acta onomastica, LIV, 2013, s. 15–42, ISSN 1211-4413.

Barešová, Ivona. „Současná podoba japonských osobních jmen a kritéria jejich výběru.“ Nový Orient, 68 (2), 2013, s. 46–52 (A4) ISSN 0029-5302.

Barešová, Ivona. „Ganbatte/ganbare/ganbaró – povzbuzení, které zraňuje.“ Dálný východ, 2/2012. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 77–80, ISSN 1805-1049.

Barešová, Ivona. „The Criticized Critic, Tokieda Motoki“. Dálný východ, 1/2011. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 49–61, ISSN 1805-1049. 

Barešová, Ivona. „Sociokulturní specifika japonské komunity v České republice.“ In Současná problematika východoasijských menšin v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 42–51.

Barešová, Ivona. „Verbálně-vizuální manifestace zdvořilosti v japonských dopisech.“ In Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk (Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 145–153, ISBN 978-80-244-2054-7.

Učební texty (učebnice, skripta):

Barešová, Ivona – Nakaya, Tereza a kol. Japonština. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 486 s., ISBN 978-80-244-4445-1.

Matela, Jiří – Barešová, Ivona – Dohnálková, Barbora. Japonská kultura. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 114 s., ISBN 978-80-244-4469-7.

Osmani, Asif , Schieldová (Barešová), Ivona, Joshi Pankaj, Cohl Gerald. English 2000 aneb znáte 2000 nejužívanějších slov v angličtině? Infoa, 2002, 671 s., ISBN: 8072402390.

Překlady:

Akagawa, Džiró:  „Pomsta šálkem čaje“, Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 6/2011, s. 35-37.

Sakura, Momoko: „Výjimečný mladík a obyčejná dívka“, Plav, 6/2011 (online – www.svetovka.cz)

Sakura, Momoko: „Vzpomínka na jarní říčky“, Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 6/2011, s. 32-34.

Přednášky a příspěvky na konferencích:

„The Shifting Popularity of the Final 'ko' in Japanese Female Names“. Crossing Time and Space: From the Perspective of Japanese Studies, Charles University in Prague, 2014.

„Transitions in Japanese Given Names since the Meiji Period“. The 14th International Conference of European Association for Japanese Studies, Ljubljana, Slovenia, 2014.

„Contemporary Developments in Japanese Personal Name Selection“. The 32nd German Oriental Studies Conference, Muenster, 2013.

(s H. Zawiszowou) „Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Youth“. The Olomouc Linguistic Colloquium, Olomouc, 2013.

„Proměny japonských osobních jmen a kritérií jejich výběru s důrazem na současné trendy.“ Konference kulturní a sociální antropologie východní Asie, FF UP v Olomouci, 2012.

„Japonsko – mýty a skutečnost“, přednáška pro Gymnázium M. Koperníka Bílovec a Obch. akademii Blansko, 2011.

„Japonský školský systém“, přednáška pro Střední pedagogickou školu Boskovice, 2011.

„Sociokulturní specifika japonské komunity v České republice.“ Konference kulturní a sociální antropologie východní Asie, FF UP v Olomouci, 2009.

„Verbálně-vizuální manifestace zdvořilosti  v japonských dopisech.“ Mezinárodní sympozium „Intermedialita“, FF UP 2007.

„Japanese Studies at Palacky University.“ Mezinárodní konference „Networking Japanese Studies in the EU New Member Countries“, Vilnius University, Vilnius, Litva, 2005.

Recenzní posudek: Havlíček, J. Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 223s.

Ostatní:

Asijský tlumočník - 8 významných jazyků Asie (japonská část). Infoa, Olomouc 2003. 

Osmani Asif, Schieldová Ivona, Pankai Joshi, Cohl Gerald: English 2000 aneb Znáte 2000 nejužívanějších slov v angličtině? Infoa, Dubicko 2002.

 

 

Granty

 (hlavní řešitelka)

2013–15 FPVČ – Japonský zdvořilostní systém keigo z pohledu japonské jazykovědy

2013      SGS-IGA – Heterogennost v přepisu japonštiny do češtiny: analýza problematických jevů a návrh možného řešení

2012–15 ESF Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi

2012     FRVŠ – Zavedení předmětu Etiketa komunikace s Japonci

2012     IGA – Sémantika japonských osobních jmen

2011     FRVŠ – Inovace předmětu Současná japonská společnost

2011     IGA – Současná hovorová řeč mladých Japonců

2007     RP MŠMT – Příprava a realizace oboru Japonština pro hospodářskou praxi

 

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: