Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.

KUČERA Ondřej, Mgr. Ph.D. Odborný asistent, vedoucí čísnké sekce
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
funkce
Odborný asistent, vedoucí čísnké sekce
telefon
585 633 463
e-mail
adresa
Místnost: 3.21A,Křížkovského 14,779 00 Olomouc,Česká Republika
fax
585633012
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

čtvrtek 11:45 - 12:30, ve zkouškovém období po domluvě

Osobní informace

 • 2005 - : výuka v programu Euroculture při KH FF UP (Political and legal system of EU; Interaction of cultures: Europe and Asia)
 • 2004 - : odborný asistent oboru čínská filologie na KAS; tajemník KAS FF UP
 • 2003 - : asistent oboru čínská filologie KAS 
 • 2003 - : postgraduální studium politologie na FF UP
 • 2002-2003: externí vyučující na oboru čínská filologie KAS
 • 2001-2003: tlumočník jazyka čínského pro MV ČR
 • 1998 (září-prosinec): expedice do východní a JV Asie (Čína, Laos, Thajsko, Malajsie, Singapur, Hongkong, Macao, Taiwan), výstupem mj. výstava „Na podrážkách žlutý prach“
 • 1997 - : studium oboru právo na PF UK v Praze
 • 1996-1997, 1999: studijní pobyt na Tchajpejské pedagogické univerzitě (Čínská republika na Taiwanu)
 • 1994-2001: studium oboru čínská filologie na FF UP (obhajoba diplomové práce Pojetí trestu smrti v trestních zákonících Číny ve 20. stol.)

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

 • dějiny a politika moderní Číny (včetně Taiwanu), lexikografie čínštiny

Publikace

Učebnice
 • Učebnice čínských znaků I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. Spoluautoři: David Uher, Jakub Vykoukal
Redakce:
 • AUPO ORIENTALIA I. Umění a literatura Taiwanu. (v tisku)
Hesla ve slovnících a katalozích:
 • Rudolf Dvořák. In Slovník českých jazykovědců (v přípravě)
Články ve sbornících:
 • Impact of Globalization on the Criminal Law of the Czech Republic, PRC and Taiwan in the Post-Cold War Period (Implications to Democratization). In Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison. Prague: Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague, 2004. pp 119-130.
 • Etnická identita obyvatel Taiwanu v procesu demokratizace. In: Globalizácia versus indentita v stredoeurópskom priestore. Trnava 2004, str. 231-40.
 • Výuka čínského znakového písma na UP v Olomouci. In Felner, Rostislav (ed.): FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA Supplementum 2005. The international conference on education New Perspectives in Cognitive and Intercultural Learning: from Preschool Education to Information Society. Mezinárodní pedagogická konference Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. Svatý Jan pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou 2005, str. 321-351. ISSN 1214-5041.
 • Jazyková a sociokulturní úskalí při výuce čínských studentů. In Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2005. str. 91-100. Spoluautorka: Petra Ťulpíková.
Články v odborných časopisech:
 • Is Taiwan a Presidential System? In China Perspectives No. 66, July-August 2006: 39-48 (též ve francouzské verzi In Perspectives Chinoises).
Články v populárně naučných časopisech a tisku:
 • Čínské právo ve 20. století: I. Historický přehled. Fénix, červen 2002, ročník 3, č. 2, str. 22-28.
 • Čínské právo ve 20. století: II. Právo rodinné (sňatek a rozvod). Fénix, prosinec 2002, ročník 3, č. 3-4, str. 47-52.
 • Evropsko-čínské vztahy; stále méně konfliktní partnerství [EU-Chinese relations; relationship becoming less conflicting]. Integrace, 2. 3. 2005. Vydává Europeum.
Recenze:
 • OLIVOVÁ, Lucie, ed. Klenoty čínské literatury. Portál, Praha 2006. In Fénix 7, 2006.6, str. 36-38.
Odborné lektorské posudky:
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 2. díl. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.
 • FÜRST, Rudolf. Čína ve XX. století. 3. díl. Univerzita Palackého, Olomouc 2006.

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: