Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

POSPĚCHOVÁ Zuzana, Mgr. Ph.D. Odborný asistent
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
funkce
Odborný asistent
telefon
585 633 460
e-mail
adresa
Místnost: 3.22,Křížkovského 14,779 00 Olomouc,Česká Republika
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

ZS 2017/2018:

čtvrtek 10:15 - 11:15 a po předchozí domluvě e-mailem

LS 2017/2018

pondělí 16:00 - 16:45 a po předchozí domluvě e-mailem

ve zkouškovém období pouze po dohodě e-mailem

Novinky

Studijní poradkyně KAS

V případě potřeby pomoci v záležitostech týkajících se studia na KAS je možné se na mě osobně obrátit v uvedených konzultačních hodinách. Konzultace a dotazy (vyjma opravdu urgentních záležitostí) nebudou řešeny prostřednictvím e-mailu. Děkuji za pochopení.

Osobní informace

2016-               odborný asistent, KAS FF UP

2013-2016      asistent, KAS FF UP

---------

2012-2016      postgraduální studium na FF UP

                          obor Obecná lingvistika a teorie komunikace

2014                 studijně-výzkumný pobyt

                          Beijing Foreign Studies University (ČLR)

2008-2009      studijní pobyt

                          National Taiwan Normal University 

2006-2012      studium oboru čínská a česká filologie na FF UP 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

prozodie moderní čínštiny

sociolingvistika

Publikace

Monografie:

Pospěchová, Zuzana: Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 260 stran. ISBN 978-80-244-5072-8.

 

Kapitoly v knize:

Pospěchová, Zuzana. Vybrané aspekty tématu a rématu v čínštině. In: Vaculíková Petra. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 192-204. ISBN 978-80-244-5121-3.

 

Odborné články:

Prosodic Transcription of Standard Chinese and its Use in Teaching. Acta Linguistica Asiatica, 2016, roč. 6, č. 1, s. 35-45.

Prozodická transkripce čínštiny a její využití v současnosti. Dálný východ, 2015, roč. 5, č. 2, s. 93-103.

Prosodic Transcription of Standard Chinese in Sociolinguistics research. In Proceedings from the 8 th Annual Czech and Slovak Sinological Conference 2014. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2015, s. 27-42.

Využití prozodické transkripce v interpretaci prozodické roviny komunikace ze sociolingvistického hlediska. In Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: 2014, s. 181-191. 

 

Disertační práce:

Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy. Olomouc 2016. Školitel: doc. David Uher, PhD.

 

Recenze:

(rec.) Slaměníková, Tereza: Ideogramy v moderní čínštině. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, 164 stran, ISBN 978-80-244-3909-9. Nový Orient, 2016. s. 70-71.

(rec.) Uher, David: Hanská grammatologie. Dálný východ, 2015. s. 124-126.

(rec.) Švarný, Oldřich a David Uher: Prozodická gramatika čínštiny. Dálný východ, 2015. s. 137-139.

(rec.) Uher, David: Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura = 《说文解字》学说,字源,文化。 Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3391-2.. Dálný východ, 2013. s. 149-150.

 

Přednášky a příspěvky na konferencích:

Vliv genderu a věku mluvčích na prozodii moderní čínštiny - výsledky výzkumu. 10. česko-slovenská sinologická konference. Brno 25. 11. - 26. 11. 2016.

Vliv genderu a věku mluvčích na prozodii moderní čínštiny. 9. česko-slovenská sinologická konference. Praha 27. 11. 2015 - 28. 11. 2015.

Use of Prosodic Transcription in Teaching Chinese. The 27th North American Conference on Chinese Linguistics. Los Angeles, USA 3. 4. 2015 - 5. 4. 2015.

Prosodická transkripce v sociolingvistickém výzkumu. The 8th Annual Czech
and Slovak Sinological Conference 2014
. Olomouc 7. 11. 2014 - 8. 11. 2014.

Využití prozodické transkripce v interpretaci prozodické roviny komunikace ze sociolingvistického hlediska. Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve. Bratislava 8. 9. 2014 - 9. 9. 2014.

Jazyková diverzita na ideologickém podkladě. Událost prvního letu do vesmíru z pohledu jejích odlišných mediálních reprezentací (případová studie). XIV. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Jazyková euromozaika. Místo pro divergenci / konvergenci jazyků (?). Olomouc 6. 5. 2013 - 8. 5. 2013.

 

 

Granty

SGS IGA: FF_2013_067, 2013-2015 (hlavní řešitelka) Změny v používání tónů v moderní hovorové čínštině ze sociolingvistického hlediska 

IFIT 2012 – 2015 „Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (ESF)“

SGS-IGA 2014 „Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích“

SGS-IGA 2013 „Vesmírné závody v éteru: Interpretace vysílání Rádia Svobodná Evropa a Československého rozhlasu k událostem prvního letu do vesmíru a přistání na Měsíci“

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: