Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

SLAMĚNÍKOVÁ Tereza, Mgr. Ph.D. Odborný asistent
Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.
funkce
Odborný asistent –

vědecký tajemník

koordinátor doktorského studia

telefon
585 633 467
e-mail
adresa
Místnost: 3.13,Křížkovského 14,779 00 Olomouc,Česká Republika
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Po domluvě na emailu.

Osobní informace

VZDĚLÁNÍ

2010-2015 Univerzita Palackého v Olomouci, ČR (Ph.D., obecná jazykověda a teorie komunikace )

2002-2009 Univerzita Palackého v Olomouci, ČR (Mgr., čínská filologie a německá filologie)

 

Zahraniční stáže

2014-2015 Freie Universität Berlin, Německo (dvouměsíční zahraniční stáž)     

2013 Freie Universität Berlin, Německo (dvouměsíční zahraniční stáž)  

2011 Beijing Language and Cultural University, ČLR (šestitýdenní kurz pro učitele čínštiny)

2009 Henan University, Kaifeng, ČLR (čínský jazyk, půlroční stipendium Ministerstva školství ČLR

2008 Ruhr-Universität Bochum, Německo ( sinologie, půlroční studijní pobyt Erasmus)

2004-2005 Xi'an Jiaotong University, Xi'an, ČLR (čínský jazyk, roční stipendium MŠMT ČR 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

čínské znakové písmo - moderní čínská grammatologie

fonologický systém čínštiny - prosodie moderní hovorové čínštiny

Publikace

Odborné monografie:

Čínské znakové písmo: synchronní model tradiční kategorizace. Olomouc: Univerzita Palackého 2017. 291 s, v tisku. ISBN 978-80-244-5181-7. 

Ideogramy v moderní čínštině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 164 s.

Učebnice:

a David Uher, Jin Xueli: Učebnice čínské konverzace II. Voznice: LEDA 2016. 306 + 204 p.

a Guo Yiying. Čínská obchodní konverzace. Brno: Edika 2014. 224 s.

Odborné články/ kapitoly v monografiích:

„Proposal for a New Classification System for Modern Chinese Characters.“ Studia Orientalia Slovaca, 2017, 16/2, s. 87–106.

„Muž, nebo žena? Role grafemického systému v čínských antroponymech“. Acta onomastica, 2017, LVIII, s. 135–149. ISSN 1211-4413.

„Chinese Brand Names in English: An Outline of the Main Adoption Methods“. In Slavíčková, Pavla (ed.): Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. Olomouc: Palacký University, 2017. s. 1148–1154. ISBN 978-80-244-5233-3.

„Perceptual Errors in Chinese Language Processing: A Case Study of Czech Learners“. Acta linguistica asiatica, 2017, 7 (10), s. 89–101.

 „Rytmické členění příkladových vět Učebního slovníku jazyka čínského (hesla 1–50)." Dálný východ, 2016, č. 2, s. 62–82.

 „O znaku 听.“ In Uher, David (ed.): Modrý jasmín. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. s. 137–150.

 „Reflection of Shell Money in the Chinese Writing System.“ In Slavíčková, Pavla (ed.): Knowledge for Market Use 2016. Our Interconnected and Divided World. Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II, 2016. s. 455-462. 

„Případová studie fonogramu v čínském textu.“ Dálný východ, 2015, č. 2, s. 116-126.

a David Uher: „Prozodická analýza monologu.“ Dálný východ, 2015, č. 2, s. 104-115.

„Struktura čínského znakového písma – mezi tahem a znakem.“ Nový Orient, 2013/ 68, č. 4, s. 52-58.

 „Exlusive Application of Pinyin Transcription in Conversation Courses for Beginners.“ In HUANG Zhaoning黄兆宁 (ed): 国际汉语教材的理念与教学实践研究Research on Concepts and Practice of Developing Chinese Language Teaching Materials. Hangzhou: Zhejiang University Press 2012. s. 19-24.

„Nové trendy v čínské grammatologii.“ Dálný východ, č. 1, 2011.

„Moderní pojetí šesti tradičních kategorií.“ In PALECSKOVÁ, Dana et al.(ed): Rara Avis, Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava: 2011. s. 241-255.

„Využití grafických prvků v ideogramech“. In SLAVÍČKOVÁ, Pavla (ed): Sborník z Česko-slovenské sinologické konference pořádané Katedrou asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve dnech 5. – 6. listopadu v Olomouci. Olomouc: 2010, s. 98-115. 

Překlady:

 (trans.) JIAO Huafu: Základní informace o čínském zeměpisu – Zhongguo Dili Changshi: (Zhong-Jie Duizhao) 中国地理常识(中捷对照). Beijing: Huayu Jiaoxue Chubanshe 2014. 225 s.

(trans.) OUYANG Zi: „Ďábelská žena” [Devilish Wife]. In BENEŠOVÁ, Jana (ed):  Ďábelská žena. Moderní tchajwanská ženská próza. Praha: Brody 2010. s. 77-98.

 (trans. spolu s Petra Hajšmanová, Jana Suváková) MEY Monika: Čínština (nejen) pro samouky [Chinese Course (not only) for Self-Study]. Voznice: LEDA 2010.

 (trans. spolu s Michaela Jebavá, Iva Zemanová) Ma Cheng: Čínsky 15 minut denně [15-Minute Chinese]. Dubicko: INFOA 2008.

 (trans.) Zhu Ziqing: „Dopis zemřelé manželce" [A Letter to my Dead Wife].   In Fénix 2008, č. 1. s. 38-43

Recenze:

(rec.) „Barešová, Ivona a Halina Zawiszová: Současná hovorová řeč mladých Japonců. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 214 s. ISBN 978-80-244-3079-9. 229 Kč.“ In Dálný východ, roč. 2, č. 3, s. 85-86.

(rec.) „Kane, Daniel: Knížka o čínštině, DesertRose, Mirošovice: 2009, 207 stran, maloobchodní cena 390,-Kč, ISBN 80-903296-1-4.“ In Nový Orient, 2010, s. 58-59. 

 

Granty

 Hlavní řešitel:

a David Uher. "Svět v sinogramech." FPVČ 2017, duben 2017-březen 2020.

"Ideogramy v současné podobě čínského znakového písma." Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, březen 2013-únor 2014.

"Inovace předmětu Fonetická cvičení." FR VŠ, 2013.

"Grammatologická analýza nejfrekventovanějších čínských znaků." Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, březen 2012-únor 2013.

"Inovace předmětu Obchodní čínština." FR VŠ, 2012.

"Učební slovník čínských znaků (prototyp)." Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, březen 2011-únor 2012. 

Jiné pozice: 

IFIT „Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (ESF) – koordinátor čínské sekce (listopad 2012 – květen 2015), garant inovovaného předmětu (leden 2013 – květen 2015)

RESAREAS „Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí“ (ESF) – pracovník pro odbornou databázi a IT spolupráci UP  (únor 2012 – leden 2014), asistent pro síť spolupráce (únor 2012 – leden 2014) 

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: