Doc. Mgr. David Uher, PhD.

UHER David, Doc. Mgr. PhD. Docent
Doc. Mgr. David Uher, PhD.
funkce
Docent –

2007-2012 český ředitel Konfuciovy akademie Univerzity Palackého v Olomouci

2002-2014 vedoucí Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1998- odborný asistent oboru Čínská filologie Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1998-2002 vedoucí Kabinetu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1994-1998 asistent oboru Čínská filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

telefon
585 633 464
e-mail
adresa
Místnost: 3.09,Křížkovského 12,779 00 Olomouc,Česká Republika
fax
585633012
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

po dohodě e-mailem

Osobní informace

 • 2003-2005: postgraduální studium oboru fonetika na Fonetickém ústavu FF UK
 • 1998-2002: postgraduální studium na Nankingské univerzitě v ČLR, obor čínská filologie, specializace dějiny čínské lingvistiky (obhajoba disertační práce Výklad významu jednoduchých a rozbor struktury složených znaků - teorie, etymologie, kultura)
 • 1994-1998: asistent oboru čínská filologie KDv FF UP
 • 1988-1994: studium oboru sinologie na ÚDv FF UK (obhajoba práce O čínských rytířích)
 • 1992-1993: roční studijní pobyt na Čínské lidové univerzitě (moderní čínština)
 • 1990-1991: roční studijní pobyt na Pekingském jazykovém institutu (moderní čínština)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

 • dějiny čínské lingvistiky
 • fonetika a fonologie čínštiny

Oborové zaměření

 • čínská grammatologie
 • prosodie moderní hovorové čínštiny

Publikace

vědecké monografie

 • UHER David. Hanská grammatologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3866-5. 334 s.
 • ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher: Prozodická gramatika čínštiny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4205-1. 163 s.
 • UHER David. Shuō Wén Jiě Zì: Xuéshuō, Zìyuán, Wénhuà《说文解字》学说、字源、文化 [Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura]. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3391-2. 140 s. 

monografické publikace

 • Černý Jiří, Holeš Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. vydání. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-369-5. s. 155-157, 173-174, 215-216, 290-291, 302, 356, 364-365, 384, 463, 472, 526-529, 614-615, 633-635, 660-661, 672-673, 695-697, 717, 720.
 • Stočes Ferdinand. Nebešťan na Zemi vyhnaný: Život a dílo Li Poa (701-762). 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1451-9. s. 391-401.
 • Stočes Ferdinand. Li Po – Život v básních: Život a dílo básníka Li Poa (701-762). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0668-3. s. 321-326.
 • Štreit Jindřich. Tváře za zdí. 1. vydání. Sedliště ve Slezsku: Lašské muzeum a galerie a Čínský kulturní institut, 2003. ISBN 80-239-1330-1. ss. i-ii.

původní práce v odborných (recenzovaných) časopisech

 • UHER David. Lùn Tóngyuán Zìdiǎn duì qiánrén d jìchéng论《同源字典》对前人的继承 [Odkaz čínské jazykovědy ve Slovníku kognátů]. Dálný východ, 2013, 1-2, s. 139-146.
 • UHER David. On Qing Grammatology – Biography of Duan Yucai (1735-1815). Dálný východ, 2012, 2, s. 48-68.
 • UHER David. Hàn-Jié Chēnghu Bǐjiào汉捷称呼比较 [Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura]. Dálný východ 2011, 1, s. 4-12.
 • UHER David. Trends in the Development of Science Fiction Literature in Taiwan. Anthropologia Integra. Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory 2010, 1, s. 63-70.
 • INOUE Kazuyuki, UHER David. Classification of the most frequent verbs in Sima Qian’s Records of Historian (Biographies). Social System Review 2008, 2, s. 1-14.
 • UHER David. Determinativ božský ve Výkladu významu základních a vysvětlení struktury složených znaků. Studia Orientalia Slovaca, 2008, VII, s. 97-109.
 • UHER David. Gramatolog Duan Yucai段玉裁 (1735 – 1815). Studia Orientalia Slovaca, 2007, VI, s. 203-224.
 • UHER David. Usage of The Meaning Explanation of the Primary Characters and Structure Analyssis of Secondary Characters in Chinese Langugae teaching. Fragmenta Ioannea Collecta, 2005, 1, s. 445-470.
 • UHER David. Xu Shen a počátky čínské gramatologie. Studia Orientalia Slovaca, 2005, IV, s. 247-262.
 • UHER David. Shuō Wén Jiě Zì zài Dì’èr Hànyǔ Jiàoxuézhong d Wèizhi yǔ Yìngyòng《说文解字》在第二汉语教学中的位置与应用 [Postavení a užití Výkladu významu obrysových a rozbouru struktury odvozených znaků ve výuce čínštiny jako cizího jazyka]. Yúnnán Shīfàn Dàxué Xuébào, Duìwài Hànyǔ Jiàoxué yǔ Yánjiū Bǎn《云南师范大学学报——对外汉语教学与研究版》[Časopis Yunanské pedagogické univerzity – vydání: Výuka a výzkum čínštiny jako cizího jazyka] 2004, 4, s. 102-105.
 • UHER David. Gǔ Yìndù, Gǔ Xīlà yǔ Zhōngguó Gǔdài Yǔyánxué Bǐjiào古印度、古希腊与中国古代语言学比较 [A comparation of ancient linguistics in Old India, Greece and China]. Gǔ Hànyǔ Yánjiū《古汉语研究》[Research on Classical Chinese] 2000, 2, s. 19-23.

různé závažné práce

příspěvky do sborníků

 • UHER David. Zvířecí determinativy v čínském písmu. In: Olivová Lucie. Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia 2010, ISBN 978-80-200-1815-1, s. 106-126.
 • UHER David. Postava „učitele“ orientalizovaná vědecko-fantastickými filmy. In: Pecha Lukáš. Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14. –15. února 2008. Plzeň: Adela – Grafické Studio 2008, ISBN 978-80-87094-13-6, s. 412-428.
 • UHER David. K otázce učebnic používaných při výuce čínského jazyka na UP v Olomouci (k 85. Narozeninám prof. PhDr. Oldřicha Švarného, CSc.). In: Hlavičková Vlasta. Mezinárodní konference. Jazyková kompetence v Evropské unii. Sborník. Praha: Vysoká škola ekonomická 2005, ISBN 80-245-0997-0, 15 s. + CD ROM.
 • UHER David. Six Cathgories of Chinese Characters. In: Pecha Lukáš. Orientalia Antiqua Nova V. Plzeň: Aleš Čeněk 2005, ISBN: 80-86898-58-X, s. 125-137.
 • UHER David. Čínské znakové písmo – lingua franca Dálného východu. In: Letavajová Silvia. Globalizácia versus identita v stredoeurópskom priestore. Zborník z II. medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vydání. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2004, ISBN 80-89034-84-5, s. 250-257.

komentované překlady

 • Xu Shen. Doslov k Výkladu významu základních a vysvětlení struktury složených znaků (Shuō Wén Jiě Zì Xù《說文解字·敘》Peking, 1963). Přeložil a komentoval Uher David. Studia Orientalia Slovaca 2002, I, s. 43-54.
 • ČERNÝ Jiří. [Jiékè] Yīruì Qí’ěrní [捷克]伊瑞·奇尔尼 [Česko, Jiří Černý]. Yǔyánxué Shǐqián Shíqī语言学史前时期 [Předhistorické období, Olomouc 1996]. Přeložili a komentovali UHER David a Zhū Mǐn朱敏. In Lǔ Tóngqún鲁同群、Liú Nǎihuá刘乃华 (ed.): Duìwài Hànyǔ Jiàoxué d Lǐlùn yǔ Shíjiàn《对外汉语教学的理论与实践》[Theories and Practices in Chinese as a Foreign Language Teaching]. Nanking: Nánjīng Shīfàn Dàxué 2000. ISBN 7-81047-575-4/H.62. s. 264-279.
 • Kane Daniel: Knížka o čínštině (The Chinese Language: Its History and Current Usage, Singapore, 2006). Přeložil a komentoval UHER David. Mirošovice: DesertRose 2009. ISBN 978-80-903296-1-4. s. 9, 81-140, 191, 193-200, 202 a 203-207.

učební texty

 • Dluhošová Táňa a kol. Moderní čínština pro nesinology. 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého 2011. ISBN 978-80-244-2701-0. 209 s.
 • UHER David, LIU Xuemin, VYKOUKAL, Jakub. Učebnice čínské konverzace. 1. vydání. Praha: Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-109-0. 224 s.
 • Kučera Ondřej a kol. Učebnice čínských znakůI. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1118-9. 237 s.
 • UHER David, Švarný Oldřich, a Tchang Jün-ling Rusková. Hovorová čínština v příkladech I-IV: audio CD. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-7067-817-8. 900 min.
 • Švarný Oldřich, Uher David. Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0298-X. 190 s.
 • Švarný Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech I. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-817-8. 237 s.
 • Švarný Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech II. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-818-6. 237 s.
 • Švarný Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech III. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-819-4. 251 s.
 • Švarný Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech IV. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-820-8. 313 s.
 • Švarný Oldřich, Uher David: Úvod do studia hovorové čínštiny. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 80-7067-730-9. 230 s.

ostatní publikace

 • UHER David. Oldřich Švarný: Nekrolog. Dálný východ. 2011, 1, s. 122-125.
 • UHER David. „述而有作——Podává výklad a tvoří tak nové“ Pro-Fil. 2010, 1.
 • Lanlin Xiaoxiao Sheng. Polední boj paní Pchan Ťin-lien (Zlatého lotosu) v orchidejové lázni (Jīn Píng Méi《金瓶梅》Slivoň ve zlaté váze, část kapitoly 29, Hongkong, 1991). Přeložil UHER David. In Malina Jaroslav (ed.): Kruh prstenu: světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti: v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. 1, „Celý svět“ kromě euroamerické civilizace. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, ss. 823-824. ISBN 978-80-7204-494-8.
 • Ču Si-ning. Vlčice. (Láng《狼》Tchaj-pej, 1963). Přeložil UHER David. In Olivová Lucie. Chuť jablek. Moderní tchajwanské povídky. Praha: Brody 2006, ISBN 80-86112-26-8, s. 9-51.
 • Mo Di. Mistr Mo (kapitoly Jiān’ài兼愛Všeláska ve spisu Mocius, Šanghaj 1990). Přeložil UHER David. In Olivová Lucie. Klenoty čínské literatury. Praha: Portál 2006, ss. 35-42. ISBN 80-7367-153-0.
 • Gan Bao. Pátrání po nadpřirozených bytostech (výbor ze Sōu shén jì《搜神記》Pátrání po věcech nadpřirozených, Taibei, 2000). Přeložil UHER David. In Olivová, Lucie (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-153-0. s. 74-80.
 • Sima Qian. Dějiny (kapitola 77 ze Shǐ Jì《史記》Zápisků historika, Peking, 1982). Přeložil UHER David. In Olivová, Lucie (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál 2006, ss. 59-64. ISBN 80-7367-153-0.
 • UHER David. Prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. – pedagog. Studia Orientalia Slovaca 2005, 4, s. 275-280.
 • Lanlin Xiaoxiao Sheng. Polední boj paní Pchan Ťin-lien (Zlatého lotosu) v orchidejové lázni (Jīn Píng Méi《金瓶梅》Slivoň ve zlaté váze, část kapitoly 29, Hongkong, 1991). Přeložil UHER David. In Kolmaš, Josef a Jaroslav Malina (ed.): Čína z antropologické perspektivy. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství Cerm, Masarykova Univerzita, Nakladatelství a vydavatelství Nauma 2005, ss. 262-263. ISBN 80-7204-296-3.
 • Sima Qian. Jak se disk navrátil neporušený do Středozemě. Úryvek životopisu Lien Pchoa a Lin Siang-žua, Zápisky historika, svazek 81 (dynastie Chan)“ (Shǐ Jì《史記》Zápisků historika, Peking, 1982). Přeložil UHER David. In Olivová, Lucie (ed.): Nejkrásnější díla literatury staré Číny. Praha: Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice 2004, ss. 15-18.

Granty

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP Olomouc: Prosodická gramatika moderní hovorové čínštiny

Institucionální rozvojový plán MŠMTv ČR, program V. Excelence: „Podpora mladých akademických pracovníků FF UP“ Publikace Hanské grammatologie

Institucionální rozvojový plán MŠMTv ČR, program V. Excelence: „Podpora mladých akademických pracovníků FF UP“ Publikace Výkladu významu obrysových a rozboru struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura

Studentská grantová soutěž FF UP Olomouc: Rytmické členění vět a jejich prozodický přepis v moderní hovorové čínštině

FRVŠ 2011: Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4

Studentská grantová soutěž FF UP Olomouc: Sinojaponské „čtení“ fonogramů v Původu znaků

Studentská grantová soutěž FF UP Olomouc: Prosodická transkripce Učebnice čínské konverzace

FRVŠ 2010: Inovace předmětu Náslechová cvičení

Rozvojové projekty 2009: Doktorský program Pacifická studia - Pacific Studies realizovaný v anglickém jazyce (posílení vědeckého výkonu FF UP)

Grant Chiang Ching-kuo Foundation: Culture, Daily Life and Institutions in Late Imperial China

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: