Mgr. Halina Zawiszová

ZAWISZOVÁ Halina, Mgr. Asistent
Mgr. Halina Zawiszová
funkce
Asistent –

Asistentka

telefon
585 633 541
e-mail
adresa
Místnost: 3.19,Křížkovského 14,779 00 Olomouc,Česká Republika
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS 2017/2018:

 • PO: 15:00–16:00
 • ÚT: 15:00–16:00
 • po domluvě i jindy

ve zkouškovém období pouze po předchozí domluvě

Osobní informace

Členství v odborných organizacích:

 • Asociace učitelů japonštiny v České republice
 • European Association for Japanese Studies

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • současná (hovorová) japonština
 • interakční lingvistika a sociolingvistika, pragmatika interakce
 • jazyk užívaný v interakci a emoce
 • jazykový management
 • současná japonská společnost (a/skrz jazyk)
 • didaktika japonského jazyka

Publikace

Vybrané odborné aktivity:

2018      „Emotively motivated non-predicate-final utterance structures in Japanese“. Affect in Language. University of Helsinki. Helsinky, Finsko, 2. 2. 2018.

2017      On ‘doing friendship’ in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people. Olomouc: Palacký University. [připravuje se]

2017      „Nahlédnutí do problematiky jazykové diverzity v Japonsku“. Přednáška. Masarykova Univerzita, Brno, 25. 10. 2017.

2017      [odborný překlad z jap.] Neustupný, J. V. „The Historical Position of Language Management Theory: An Update“. In: M. Sloboda, J. Nekvapil a L. Fairbrother (eds.), The Language Management Approach: A Focus on Methodology, 371–378. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2017      5th International Language Management Symposium. Univerzita v Řezně. Řezno, Německo, 12.–14. 9. 2017.

2017     „Doing friendship through conversational humour: A case study of spontaneous conversational interactions between two Japanese young men who identify as close friends”. The 15th International Conference of the European Association for Japanese Studies. The European Association for Japanese Studies; Universidade NOVA de Lisboa. Lisabon, Portugalsko, 30. 8. – 2. 9. 2017.

2017      Erasmus+ Training na University of Ljubljana. Lublaň, Slovinsko, 14. - 20. 5. 2017.

2016      „Short Responding Action Formats Deployed to Achieve Affiliation in Japanese Young People’s Responses to Tellings on Facebook“. Special issue of Orientaliska Studier 147: 29–52.

2016      „Emotive short response tokens in Japanese young people’s conversational interactions“. 10th Conference of the Nordic Association of Japanese and Korean Studies. Stockholmská univerzita. Stockholm, Švédsko, 17.–19. 8. 2016.

2016      „4th International Language Management Symposium“. Slovo a slovesnost 77 (3): 233–240. (s M. Prošek)

2016      účast na Workshopu pro učitele japonštiny ze střední a východní Evropy 中東欧日本語教育研修. Japan Foundation. Budapešť, Maďarsko, 13.–14. 2. 2016.

2016      účast na workshopu Language Management in Contact Situations. Univerzita v Řezně. Řezno, Německo, 31. 5. 2016.

2015      „Language and Intercultural Management in Prolonged Contact Situations: A case study of four Japanese long-term residents in the Czech Republic”. 4th International Symposium on Language Management: Reconsidering ‘the process’ in Language Management. Sophia Linguistic Institute for International Communication; Society of Language Management. Tokio, Japonsko, 26.–27. 9. 2015.

2015      „日本言語政策学会 / Japan Association for Language Policy. 言語政策 / Language Policy 10. 2014“. Archiv Orientální 83 (2): 375–377.

2015      „How do close friends talk? A report on findings from the analysis of the Japanese young people’s friendly conversational interactions“. Personal Identity through a Language Lens. Lodžská univerzita. Lodž, Polsko, 1.–2. 6. 2015.

2014      „On the Spread and Perception of Korean Popular Culture in the Czech Republic in Comparison with Japanese Popular Culture“. Winning Central Europe: Spread and Reception of the Korean Wave in the Czech Republic and the Adjacent Countries. Česko-korejská společnost; Univerzita Karlova v Praze. Praha, Česká rep., 28.–29. 11. 2014. (s V. Mazaná)

2014      „Non-standard orthography, word-formation and morphophonological processes used by Japanese and Korean young people in text-based CMC“. The 14th EAJS [European Association for Japanese Studies] International Conference. Univerzita v Lublani. Lublaň, Slovinsko, 27.–30. 8. 2014. (s V. Mazaná)

2014      „Muraoka, Hidehiro (ed.). Sesshoku bamen ni okeru gengo shiyō to gengo taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations. Chiba, 2014“. Slovo a slovesnost 75 (4): 352–357.

2014      „Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Young People“. In: J. Emonds a M. Janebová (eds.), Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University, 157–170. (s I. Barešová)

2014      „On the popularity of the linguistic means of weakening the illocutionary force in Japanese young people’s conversational interactions when speakers talk about themselves“. Přednáška. Sociolingvistický seminář. Univerzita Karlova v Praze. Praha, Česká rep., 16. 4. 2014.

2013      „Emotional Display Rules in the Japanese Youth’s Interactions“. Japanese Civilization – Tokens and Manifestations. Polish Association for Japanese Studies; Jagellonská univerzita; Manggha Museum of Japanese Art and Technology. Krakov, Polsko, 14.–17. 11. 2013.

2013      „Creativity and Innovation in Word Formation by Japanese Youth“. Olomouc Linguistics Colloquium. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, Česká rep., 6.–8. 6. 2013. (s I. Barešová)

2012      „K popularitě prostředků oslabujících ilokuční sílu výpovědi v konverzačních interakcích mladých Japonců“. Dálný východ 2 (2): 31–47.

2012      „K popularitě prostředků oslabujících ilokuční sílu výpovědi v konverzačních interakcích mladých Japonců“. Jazyk a společnost v současném Japonsku, Koreji, Číně a Vietnamu. Kulturní a sociální antropologie východní Asie. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, Česká rep., 30. 11. 2012.

2012      Současná hovorová řeč mladých Japonců. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (s I. Barešová)

Granty

2015–2017      Interpretace komunikačních prostředků v jazycích východní Asie na základě primárních pramenů (IGA FF UP) – vlastní klíčová aktivita

2014–2016      PRVOUK [Programy rozvoje vědních oblastí na UK] 10 Lingvistika, podprogram Jazykový management v jazykových situacích – členka řešitelského týmu

2013–2015      Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (KAS FF UP) – odborná metodička a lektorka 

2011–2012      Současná hovorová řeč mladých Japonců (IGA FF UP) – spoluřešitelka

2011      Inovace předmětu Současná japonská společnost (FRVŠ, řešitelka I. Barešová, KAS FF UP) – zpracování podkladů pro 6 z 12 tematických okruhů

 
acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: