O katedře

Katedra asijských studií je mladým dynamicky se rozvíjejícím pracovištěm orientujícím se na současný jazyk a kulturu asijského regionu s důrazem na oblast Pacifické Asie. Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních oborů, v současné době se jedná o bakalářské a magisterské studium Čínské filologie (dvou i jednooborové) a Japonské filologie (dvou i jednooborové), bakalářský interdisciplinární obor Japonština pro hospodářskou praxi a nejnověji bakalářské jednooborové studium Korejština pro hospodářskou praxi (od září 2015). Katedra také získala akreditaci doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě Jazyky a kultura Číny a Japonska. Ve výuce je kladen důraz na kvalitu a individuální přístup, díky čemuž je uplatnitelnost absolventů oproti jiným oborům nadprůměrná. Důležitou součástí v bakalářském i magisterském stupni studia je pobyt na špičkových zahraničních univerzitách v Evropě a Asii, se kterými katedra dlouhodobě spolupracuje.

Vedle pedagogické činnosti jsou pracovníci katedry činní také v oblasti vědy a výzkumu, absolvují stáže na prestižních zahraničních pracovištích a účastní se i mezinárodních konferencí. Klíčovými oblastmi výzkumu jsou pro pracoviště zejména kulturní antropologie Číny, čínská grammatologie, prosodie a lexikografie moderní čínštiny, dále mezikulturní pragmatika, současný japonský jazyk a poezie haiku. Mezi zásadní publikace pracovníků Katedry asijských studií patří: Problematika české transkripce japonštiny a pravidla jejího užívání (I. Barešová, M. Dytrtová, UP 2014), Prosodická gramatika čínštiny (O. Švarný, D. Uher, UP 2014), The exotic other and negotiation of Tibetan self: representation of Tibet in Chinese and Tibetan fiction of the 1980s (K. Hladíková, UP 2013), Hanská grammatologie (D. Uher, UP 2013), Ideogramy v moderní čínštině (T. Slaměníková, UP 2013), "Shuo wen jie zi" xue shuo, zi yuan, wen hua (D. Uher, UP 2012), Současná hovorová řeč mladých Japonců (I. Barešová, H. Zawiszová, UP 2012), Politeness strategies in cross-cultural perspective: study of American and Japanese employment rejection letters (I. Barešová, UP 2008), Učební slovník jazyka čínského (O. Švarný, UP 1998-2000) a sada učebnic Hovorová čínština (O. Švarný, D. Uher: Úvod do studia hovorové čínštiny; O. Švarný a kol.: Hovorová čínština v příkladech; O. Kučera a kol.: Učebnice čínských znaků; D. Uher a kol.: Učebnice čínské konverzace 1, 2;T. Slaměníková a Guo Y.:Čínská obchodní konverzace). Katedra je rovněž jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které vydává orientalistický časopis Dálný východ. Vědecko-badatelské aktivity členů katedry podporuje mj. Konfuciův insititut Univerzity Palackého v Olomouci.

V současné době je katedra řešitelem výzkumných projektů SGS IGA 2015-2016 Interpretace komunikačních prostředků v jazycích východní Asie na základě primární pramenů a dále projekt Central Asian Perspective on the Rise of China (RG002-U-14, 07/2015 - 06/2018) podpořený Chiang Ching-kuo Foundation. Vloni katedra úspěšně ukončila projekt Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (zkráceně CHINET), který byl podpořen Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Nahoru

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 7. 10. 16, vytvořeno: 19. 10. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: