Praxe

Odborná praxe (japonská sekce KAS)

Koordinátor a garant všech praxí japonské sekce: Mgr. Tereza Nakaya [e-mail: tereza.nakaya(at)upol.cz]

V průběhu studia japonštiny si studenti mohou zapsat dva druhy odborné praxe za kreditové ohodnocení, které jsou rozlišeny kódy:

  1. ASJ/OPF (Odborná praxe v japonské firmě, 3 kr., praxe v japonské společnosti, organizaci nebo společnosti spolupracující s Japonskem),
  2. ASJ/OPV (Odborná praxe - výuka japonštiny, 4 kr., výuka japonštiny na UP i mimo UP)

Studenti mohou absolvovat odbornou praxi ve firmě/společnosti/organizaci, a to v rozsahu minimálně 40 hodin, v případě výuky japonštiny je rozsah stanoven po dobu 1 semestru při výuce min. 1 hodiny japonštiny týdně plus příprava výuky. Katedra asijských studií disponuje portfoliem spolupracujících organizací – potenciálních zaměstnavatelů a poskytovatelů praxí pro studenty (např. olomoucké společnosti ČR Onamba, Otsuka Brano či brněnský DAIKIN, Japonské centrum Brno atd.).

Student, který má o některou z praxí zájem, se přihlásí do vypsaného výběrového řízení a bude-li vybrán, zapíše si následně příslušný předmět (ASJ/OPV či ASJ/OPF) ve STAGu. Výběrové řízení na praxe bude vypsáno na stránkách katedry a bude se konat vždy v semestru předcházejícím semestru, ve kterém je stáž realizována.

Kromě praxe zajištěné katedrou lze studentovi v rámci ASJ/OPF a AJS/OPV uznat i stáž, kterou si student dojedná sám, pakliže to bude mít od koordinátora stáží předem schválené a pakliže ji absolvuje ve výše uvedeném rozsahu a doloží potřebné dokumenty (viz níže).

Proto v případě, že budete vyučovat japonštinu v jazykové škole nebo budete pracovat v nějaké japonské firmě a chtěli byste danou stáž uznat v rámci OPF/OPV, kontaktujte v dostatečném předstihu garanta stáží a informujte ho o tom. Bude-li vaše stáž vyhodnocena jako obsahově i rozsahově relevantní, domluvíte se s garantem na jejím uznání.

PO SKONČENÍ PRAXE

A) Po skončení praxe ve firmě a praxe výuka mimo UP

Koordinátorovi praxí budou předány tyto dokumenty z praxe (na předepsaných formulářích), které podmiňují získání zápočtu:

  1. zpráva o absolvované praxi - popis aktivit a činnosti, definice přínosů i vnímaných negativ, možná návaznost na danou oblast, téma atd. v rámci studia;
  2. výkaz pracovní činnosti

Dokumenty ke stažení: šablona závěrečné zprávy (doc), výkaz práce (xls).

Zpráva o absolvované praxi i výkaz pracovní činnosti musí být potvrzeny podpisem odpovědného zaměstnance a razítkem zaměstnavatele. Šablona závěrečné zprávy slouží jak pro praxi ve firmě, tak i pro výuku japonštiny. Nehodící se informace můžete v šabloně editovat. Celkové zhodnocení praxe by mělo být minimálně na polovinu jedné normostrany. V případě, že jste praxi absolvovali ve společnosti, kde je pracovním jazykem japonština nebo angličtina nebo kde odpovědný zaměstnanec nemluví česky, můžete zprávu i výkaz práce vyplnit japonsky nebo anglicky (v tomto případě však nezapomeňte do japonštiny/angličtiny převést i předepsané části zprávy).

B) Po skončení praxe výuka na UP  

Student odevzdá koordinátorovi závěrečnou zprávu v japonštině v rozsahu A4, ve které shrne a zhodnotí, jak jeho praxe probíhala.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na koordinátorku praxí.

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 16. 8. 16, vytvořeno: 26. 9. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: