Státní závěrečné zkoušky

Podmínky a průběh státní závěrečné zkoušky na KAS:

Na Katedře asijských studií nejsou stanoveny žádné specifické podmínky ke konání SZZk, závazný je Studijní a zkušební řád FF UP a Směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu.

Čínská filologie – bakalářské studium

Otázky ke státní závěrečné zkoušce:

Čínská filologie – navazující magisterské studium

Magisterská zkouška z čínské filologie se skládá ze dvou částí:

 • První část je vedena na základě témat obsažených v publikaci USHČ 2001 ss. 162-171. Jejím jádrem je rozbor gramatický rozbor čínských vět.
 • Druhá část zkoušky se skládá z pohovoru nad daným antropologickým tématem, jmenovitě: 1. obecný základ – zvyky a myšlení, 2. starověk, 3. raný středověk - období rozpadu,  4. vrcholný středověk – dynastie Sui & Tang, 5. kultura a společnost za dynastie Song, 6. mongolská expanze a dynastie Yuan, 7. dynastie Ming, 8. křesťanské misie v Číně, 9. dynastie Qing, 10. západ a čínská kultura

Japonská filologie – bakalářské studium

Součásti státní závěrečné (bakalářské) zkoušky:

 1. Japonský jazyk
  -   ústní zkouška z jazyka prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 2. Teorie jazyka a literatura
  -   souhrnné otázky z předmětů: Úvod do japonského jazyka a literatury, Teorie gramatiky, Klasická japonská literatura, Moderní japonská literatura*
 3. Dějiny a reálie
  - souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Staré dějiny Japonska, Moderní dějiny Japonska a Současná japonská společnost*

Japonská filologie – navazující magisterské studium

Součásti státní závěrečné (magisterské) zkoušky:

 1. Japonský jazyk
  - praktická jazyková zkouška (ústní projev na zadané téma) a jazykovědná otázka v rozsahu předmětů Teorie gramatiky (bakalářské studium) a Psaná japonština*
 2. Japonská literatura
  - souhrnné otázky v rozsahu předmětů Klasická literatura, Moderní literatura (bakalářského studia) a Literárního semináře I a II. Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje.*
 3. Dějiny Japonska
  - souhrnné otázky v rozsahu předmětů Dějiny I a II (bakalářského studia) a Historický seminář I a II. Otázky jsou průřezové, tj. student by měl být schopen objasnit daný problém z hlediska historického vývoje.*

Japonština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium

Součásti státní závěrečné (bakalářské) zkoušky:

 1. Japonský jazyk
  - ústní zkouška z jazyka (zaměřená na obchodní japonštinu) prověřuje schopnost reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma*
 2. Japonské reálie
  - souhrnné otázky z předmětů: Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska, Moderní japonské dějiny a Současná japonská společnost*
 3. Ekonomie a management
  - souhrnné otázky z Mikroekonomie, Makroekonomie a Managementu 1 a 2*

*viz sylaby jednotlivých předmětů ve STAGu

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 27. 11. 17, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: