S kterými obory mohu kombinovat dvouoborové studium čínštiny / japonštiny?
Obory garantované KAS je možno studovat s kterýmkoli dvouoborovým bakalářským nebo magisterským prezenčním oborem na FF UP. Dále je teoreticky možné tyto obory kombinovat s některými bakalářskými dvouobory na dalších fakultách Univerzity Palackého. Nejčastější bývá kombinace s obory vyučovanými na Pedagogické fakultě a na Přírodovědecké fakultě.

Lze studium čínštiny / japonštiny kombinovat se studiem aplikovaných ekonomických studií?
Ano. Toto studium je navíc vzhledem k budoucímu uplatnění velmi perspektivní.

Je pro studium čínštiny nutné mít hudební sluch?
Ne.

Nabízí katedry nějaké možnosti stáží a studijních pobytů během studiu?
Ano, celou řadu. Najdete je na webovkách pod zahraničními věcmi.

Vyučují na katedře rodilí mluvčí?
Ano, na oboru čínská filologie, stejně jako japonská filologie vyučuje několik rodilých mluvčích, a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni studia. Stejně tak na oborech Korejština pro hospodářskou praxi a Indonéština pro cestovní ruch vyučují rodilí mluvčí.

Musí se v případě dvouoboru bakalářská nebo magisterská práce vypracovávat na obou studovaných oborech?
Bakalářská, stejně jako magisterská práce se vypracovává pouze na jednom z oborů.

Probíhají na katedře také jiné, nestudijní a zájmové aktivity?
Ano, celá řada. Mimo jiné zde probíhá pravidelné promítání čínských a japonských filmů, funguje zde olomoucká pobočka Česko-čínské společnosti a Japonský klub Olomouc, které pořádají přednášky a akce spojené s asijskou kulturou.

Co je to STAG?
STAG je informační systém (správa studijní agendy UP) pro registraci studijních povinností. Na webových stránkách studijního oddělení FF UP je možné nalézt všechny potřebné informace pro práci s ním.

https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pro-nastupujici-rocniky/

 

 

 

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 29. 10. 17, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: