Speciální požadavky pro studium na KAS

Čínská filologie

Bakalářské jednooborové a dvouoborové studium

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Čínská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních čínských reálií. Není vyžadována znalost čínského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP.

   Magisterské navazující jednooborové a dvouoborové studiumPodmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Čínská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia Čínská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na čínský jazyk a kulturu. Předpokladem ke studiu je znalost čínského jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 u mluveného jazyka, B1 u čtení a A2 u psaní, a znalost čínských reálií na úrovni státní bakalářské zkoušky.

Japonská filologie

Bakalářské jednooborové studium

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Japonská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních japonských reálií. Není vyžadována znalost japonského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP a také oborového testu zaměřeného na reálie Japonska.

Magisterské navazující jednooborové studium

Podmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Japonská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia, ideálně oboru Japonská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na japonský jazyk a kulturu. 
Předpokladem ke studiu je znalost japonského jazyka a reálií minimálně na úrovni státní bakalářské zkoušky.

Bakalářské dvouoborové studium
Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Japonská filologie je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních japonských reálií. Není vyžadována znalost japonského jazyka. Uchazeči skládají pouze Test studijních předpokladů FF UP.
   
Magisterské navazující dvouoborové studium
Podmínkou pro přijetí do magisterského navazujícího studia oboru Japonská filologie je úspěšné absolvování bakalářského studia Japonská filologie nebo jiného příbuzného oboru zaměřeného na japonský jazyk a kulturu.
Předpokladem ke studiu je znalost japonského jazyka a reálií minimálně na úrovni státní bakalářské zkoušky.

Japonština pro hospodářskou praxi

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Japonština pro hospodářskou praxi je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních japonských reálií. Není vyžadována znalost japonského jazyka.

Korejština pro hospodářskou praxi

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Korejština pro hospodářskou praxi je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních korejských reálií. Není vyžadována znalost korejského jazyka. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP.

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Předpokladem ke studiu bakalářského studijního oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch je zájem o obor, dostatečná znalost českého a anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky a znalost základních reálií Indonésie a jihovýchodní Asie. Není vyžadována předchozí znalost indonéštiny. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Testu studijních předpokladů FF UP a testu z anglického jazyka.

Doktorské studium Jazyky a kultura Číny a Japonska

Do studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska může být přijat absolvent s úplným vysokoškolským vzděláním na úrovni Mgr. v oborech úzce souvisejících s problematikou kultury Číny či Japonska (např. čínská filologie, japonská filologie, kulturní antropologie, kulturální studia, politologie, apod.). Další podmínkou pro přijetí je znalost čínského nebo japonského jazyka (doložená SZZK nebo platným certifikátem HSK či JLPT) a anglického jazyka. Další jazyk (zejména regionu) je výhodou.

Forma: prezenční; kombinovaná

Nahoru

Přijímací řízení

Oficiální informace o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty:

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/  

Nahoru

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 6. 2. 18, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: