Granty

Seed Program for Korean Studies, reg. č. KS-2017-INC- (12. 12. 2017 - 8. 6. 2020)

Project is supported by the Seed Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of Korea and the Korean Studies Promotion Services of the Academy of Korean Studies

Název projektu: Consolidation of Korean Studies at Palacký University through international cooperation, academic research, research based teaching and involvement of students

Hlavní řešitel: Dr. Andreas Schirmer (rozpočet: 140 000 000 KRW / cca 105 000 EUR): www: http://seed.upol.cz/

Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002297 Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: ASIA(N)EXT) (1. 10. 2017 - 30. 9. 2022)

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera

Program Asijská studia je interdisciplinární studium, které je zaměřeno na sociologické, sociálněvědně metodologické rozšíření existujících specializací na soudobé asijské dějiny, lingvistiku, kulturní studia, sociální antropologii a politologii. Ve spolupráci se zahraničními subjekty bude v rámci stáží a přizváním odborníků překlenovat úzce areálové a oborové pojetí. Nejlepším Ph.D. studentům bude umožněna stáž u partnerů. Do výzkumných témat budou zapojeni i studenti Bc. a Mgr. studia.

Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů (Zkrácený název projektu: INASIA) (1. 10. 2017 - 30. 9. 2022)

Hlavní řešitel: Mgr. Dana Bilíková

Infrastrukturní projekt navazuje na nový výzkumně zaměřený DSP Asijská studia. Je plánována výstavba pracoven a zázemí pro doktorandy a školitele, laboratoř a počítačová učebna, které budou sloužit k výzkumným aktivitám nového multidisciplinárního a mezioborového DSP. Doktorandi z různých metodologických škol budou společně komunikovat, interagovat a spolupracovat na výzkumných projektech, což je přes stále rozšířenější používání el. komunikace jednoznačně přínosné pro vědecký růst.

Grant Chiang Ching-kuo Foundation č. RG002-U-14, 07/2015 - 06/2018

Název projektu: Central Asian Perspective on the Rise of China

Hlavní řešitelka: Dr. Yu-Wen CHEN, rozpočet: EUR 61.700,--

Fond pro podporu vědecké činnosti 2018 (FPVČ)

* řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D.: Gramatikalizace ukazovacích zájmen v jazyce Abui

Studentské grantové projekty FF UP 2018 (IGA)

* řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D. -Interkulturní komunikace a proměnlivost komunikačních norem ve společnostech východní a jihovýchodní Asie (IGA_FF_2018_024)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2018 (FRUP)

* řešitel: František Kratochvíl, M.A., Ph.D. - Metodologie popisu jazyka (FRUP_2018_021)

* řešitel: Joanna Ut-Seong Sio, M.A., Ph.D. - Inovace kurzu English Language 2 KAA/AJC2 (FRUP_2018_073)

* řešitel: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Inovace předmětů zaměřených na výuku vietnamštiny a reálií Vietnamu (FRUP_2018_041)

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2017

* řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Fond pro podporu vědecké činnosti 2017 (FPVČ)

* řešitelé: Slaměníková Tereza, Mgr., Ph.D., Uher David, doc. Mgr., Ph.D.: Svět v sinogramech

Studentské grantové projekty FF UP 2017 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Vnímání Asie skrze její kulturní artefakty (IGA_FF_2017_018)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2017 (FRUP)

* řešitel: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. - Zkvalitnění výuky oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (FRUP_2017_047)

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2016

* řešitel: Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Podpora malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Studentské grantové projekty FF UP 2016 (IGA)

* řešitel: Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. - Poznávání východoasijských společností a kultur na základě jazyka a literatury (IGA_FF_2016_024)

Fond pro podporu vědecké činnosti 2016 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. - Modernizace vietnamské literatury za francouzské koloniální nadvlády (1862-1945)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2016 (FRUP)

* řešitel: Martin Šturdík, M.A. - Vytvoření předmětu Hospodářský zeměpis Koreje a inovace předmětu Konverzace 1, 2, 3 a 4 (FRUP_2016_046)

Fond pro podporu vědecké činnosti 2015 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. - Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku

Fond vzdělávací politiky MŠMT 2015

* řešitel: doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. - Projekt podpory malých strategicky významných oborů na FF UK, FF MU a FF UP

Nadační fond UP 2015

* řešitel: Bc. Vlastimil Dobečka - Vypracování Čínsko-českého a česko-čínského elektrotechnického slovníku

Studentské grantové projekty FF UP 2015 (IGA)

* řešitel: Bc. Martin Lavička, M.A. - Interpretace kom. prostředků v jazycích východní Asie na základě primární pramenů (IGA_FF_2015_037)

Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP 2014 (FRUP)

* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Multimediální výuková laboratoř asijských studií (AsiaLab) (FRUP_2014_2_068)

Fond rozvoje VŠ 2013

* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Fonetika čínštiny
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětů Vietnamština 1 a 2

Fond pro podporu vědecké činnosti 2013 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Japonský zdvořilostní systém keigo z pohledu japonské jazykovědy

Studentské grantové projekty FF UP 2013 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Heterogennost v přepisu japonštiny do češtiny: analýza problematických jevů a návrh možného řešení
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Ideogramy v současné podobě čínského znakového písma

Fond rozvoje VŠ 2013

* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Fonetika čínštiny
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětů Vietnamština 1 a 2

Fond pro podporu vědecké činnosti 2012 (FPVČ)

* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prozodická gramatika moderní hovorové čínštiny

Studentské grantové projekty FF UP 2012 (IGA)

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Sémantika japonských osobních jmen
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Statistická frekvenční analýza IT terminologie v evropských a asijských jazycích
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Grammalogická analýza nejfrekventovanějších čínských znaků
* řešitel: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. - Typologie a vývoj účetních soustav používaných na území českého státu před rokem 1989

Fond rozvoje VŠ 2012

* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Vytvoření předmětu Etiketa komunikace s Japonci
* řešitel: Mgr. Sylva Martinásková - Vytvoření nového předmětu Překladatelský seminář - současná japonská próza
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Inovace předmětu Obchodní čínština
* řešitel: Mgr. Bc. Jarmila Fiurášková - Příprava a zavedení předmětu Elektronické informační zdroje se zaměřením na asijská studia

Fond rozvoje VŠ 2011

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4
 * řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Inovace předmětu Současná japonská společnost

Studentské grantové projekty FF UP 2011 (IGA)

* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Rytmické členění vět a jejich prozodický přepis v moderní hovorové čínštině
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Učební slovník čínských znaků (prototyp)
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Současná hovorová řeč mladých Japonců

Fond rozvoje VŠ 2010

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětu Náslechová cvičení
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace počítačové učebny pro výuku asijských jazyků a ekonomie
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace předmětu Geografie Číny

Studentské grantové projekty FF UP 2010 (IGA)

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Sinojaponské "čtení" fonogramů v Původu znaků
 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prosodická transkripce Učebnice čínské konverzace
 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Korpus hovorové čínštiny

Rozvojové projekty 2010

 * řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Bakalářský studijní obor „Čínská filologie“ v angličtině

Rozvojové projekty 2009

 * řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Doktorský program "Pacifická studia - Pacific Studies" realizovaný v anglickém jazyce (posílení vědeckého výkonu FF UP)

CHINET

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152 Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (Zkrácený název projektu: CHINET) (17. 4. 2013 - 30. 9. 2015)

Projekt rozvíjí interdisciplinární výzkum v oboru čínských studií se zapojením členů a spolupracovníků vědeckého týmu z kateder asijských studií, politologie a aplikované ekonomie FF UP. Interdisciplinarita členů týmu je podtržena původními či v případě doktorských studentů současnými studijními i badatelskými obory členů (sinologie, čínská filologie, jazyky Asie a Afriky, religionistika, historie, filozofie, politologie, ekonomie, etnologie, geografie, kartografie), které týmům umožňují dosáhnout potřebnou interdisciplinární a metodologicky přesahovou dimenzi, kterou však propojuje společný objekt vědeckého zájmu a zkoumání, jíž jsou Čína, čínská kultura, čínská specifika, čínský jazyk.

Projekt má za cíl zvýšit schopnosti a dovednosti současných a budoucích akademických pracovníků (tj. studentů) v aktuálním výzkumu na poli čínských studií, který bude strukturován do pěti stěžejních oblastí výzkumu - historie, literatura, lingvistika, kulturní antropologie a moderní Čína. Každá z vědeckých skupin je v rámci svého oboru zaměřena na specifický směr výzkumu tak, aby odrážel aktuální světové vědecké trendy v čínských studiích a také umožnil komplexně rozvíjet vědní směřování oboru v rámci ČR a jeho zapojení do evropského kontextu. Součástí rozvoje týmu je intenzivní navazování a rozvíjení zahraničních kontaktů formou krátkodobých a střednědobých zahraničních výzkumných stáží a pořádání konferencí, workshopů a seminářů se zahraniční účastí s cílem se tematicky i personálně napojit na aktuální světové sinologické trendy.

Všechny výše uvedené aktivity mají synergicky podpořit vytvářený vědecký tým směrem ke kvalitě, aktuálnosti a propojenosti mezinárodní vědecké spolupráce a s ní spojenou kvalitní publikační činností tak, aby nastolené trendy vedly k trvalé udržitelnosti vědecké kvality na poli čínských studií na UP a v České republice. K tomu napomůže mj. podpora kvalifikace vědeckého dorostu.

Cílovou skupinou budou akademičtí pracovníci a studenti všech forem studia Univerzity Palackého v Olomouci a dále akademici a studenti dalších vysokých škol a pracovníci výzkumných institucí. Jedná se o podporu cca 30 akademických pracovníků a cca 200 studentů v celé ČR. Webové stránky projektu www.chinet.cz.

Japonská studia

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0160 Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (Zkrácený název projektu: Japonská studia) (1. 3. 2012 - 28. 2. 2015)

Cílem projektu je inovovat Japonská studia za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Výstupem projektu je vytvoření a pilotní ověření modulu výuky cizího jazyka pro hospodářskou praxi (dále HP), tj. výuky jazyka a odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro HP při obchodních stycích s danou zemí, který bude možné metodicky aplikovat na stávající i nově vzniklé filologie se zaměřením na HP.

Projekt se zaměří na inovaci Japonských studií v následujících tezích:
1) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů;
2) zlepšení studijních dovedností (využívání multimédií, e-learningových postupů aj.);
3) inovace 8 předmětů (z toho 2 úroveň I-VI) na Univerzitě Palackého v Olomouci a 1 předmětu na Masarykově univerzitě Brno a zavedení 7 nových předmětů na UP a 3 na MU.
Součástí projektu je elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru. Cílovou skupinou budou studenti oborů japonština pro hospodářskou praxi a japonská filologie UP. Část předmětů bude inovována a vyučována i na partnerském pracovišti MU Brno.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál japonských studií zde.

Čínština pro praxi

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Zkrácený název projektu: Čínština pro praxi) (1. 11. 2010 - 30. 9. 2013)

Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s cíli:
 1) Zlepšit dostupnost materiálů pro studium oboru;
 2) Zavést e-learningové postupy do výuky;
 3) Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce: a) studijních a pracovních dovedností, b) připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství.
Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů a zavedení 7 nových spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů. Udržitelným výstupem projektu je vytvoření a trvalé fungování Portálu čínských studií, který bude plně fungovat i po skončení projektu, používání inovovaných studijních materiálů a postupů a zejména pokračování ve výuce v inovovaných a nově vytvořených předmětech. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP. Část předmětů bude inovována i na partnerském pracovišti MU Brno.
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Portál čínských studií zde.

Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska

Katedra asijských studií FF UP je partnerem projektu s finančním příspěvkem reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska. (1. 6. 2009 - 30. 5. 2012)

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština).
 Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II a Čínština – četba textů I, II.
 Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Rozvojový program MŠMT, projekt č. 177, program 4, Rozvoj a inovace studijních programů na  UP v Olomouci, 01/2007 - 12/2007

Podprogram: Plné uplatnění strukturovaných studijních programů včetně zapojení odborníků z praxe a odběratelské sféry do tvorby a inovace studijních programů
Název projektu: Čínština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium
Název projektu: Japonština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium

Grant Chiang Ching-kuo Foundation č. IE001-U-03, 07/2004 - 06/2007

Název projektu: Culture, Daily Life and Institutions in Late Imperial China (Kultura, každodenní život a instituce v Číně v období pozdního císařství)

Finanční dar Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře (TECO)

v České republice za účelem finanční podpory dvousemestrálního kurzu zaměřeného na Taiwan 20. století. (2004 – 2011)

Museum tchajwanské literatury

(National Museum of Taiwan Literature) financovalo vydání knihy Chuť jablek. Moderní tchajwanské povídky. (Praha: Brody, 2006)

Grant Korean Foundation

pro vytvoření oboru koreanistika na FF UP Olomouc; přítomnost p. Mgr. Park Mi-Young, Ph.D. je hrazena výhradně z prostředků nadace.

Grant Cultural Grant Aid of Japan, 2004

Název projektu: Supply of language laboratory and audio-visual equipment to the Palacký University (Vybavení jazykové laboratoře a audiovizuální vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci)

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 4. 4. 18, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: