Publikace

7x čínská avantgarda. Olomouc: Česko-čínská společnost, 2006. 204 s. ISBN 80-902515-6-0.

BAREŠOVÁ, Ivona. Politeness strategies in cross-cultural perspective: study of American and Japanese employment rejection letters. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2008. 202 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2076-9. Ke stažení v pdf.

BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001-2003. 2. sv. (1. díl. 2001. 126 s. ISBN 80-244-0251-3.; 2. díl. 2003. 218 s. Edice Učebnice. ISBN 80-244-0611-X.)

BAREŠOVÁ, Ivona a DYTRTOVÁ, Monika. Problematika české transkripce japonštiny a pravidla jejího užívání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4017-0. Ke stažení v pdf.

BAREŠOVÁ, Ivona a ZAWISZOVÁ, Halina. Současná hovorová řeč mladých Japonců. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3079-9.

DONG, Yuan et al. Čítanka staročínských textů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 184 s. ISBN 80-244-1067-2.

FÜRST, Rudolf. Čína ve XX. století. 3. díl. Období 1989-2005. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 189 s. ISBN 80-244-1286-1.

HLADÍKOVÁ, Kamila. Moderní čínská literatura: učební materiál pro studenty sinologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 189 s. ISBN 978-80-244-3840-5. pdf

HORÁLEK, Adam. Geografie Číny: učební materiál pro studenty sinologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 179 s. ISBN 978-80-244-3839-9. pdf

Chuť jablek: Moderní tchajwanské povídky. Ed. Lucie Olivová a Lin Shi Yi. Praha: Brody, 2006. 424 s. ISBN 80-86112-26-8.

Kol. autorů: Moderní čínština pro nesinology. Olomouc: Vydavatelství UP, 2011. 1. vyd. + CD, 210 s. ISBN: 978-80-244-2701-0. Neprodejné. Ke stažení v pdf, nahrávka ke stažení zde.

KUČERA, Ondřej, et al. Učebnice čínských znaků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. xix, 380 s. Edice Učebnice. ISBN 80-244-1119-9.

LAVIČKA, Martin a RYSOVÁ, Martina (Eds.). The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference 2014: Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN online: 978-80-244-4827-5. DOI: 10.5507/ff.15.24448275. 230 s. pdf

OLIVOVÁ, Lucie, ed. Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006. 269 s. ISBN 80-7367-153-0.

OLIVOVÁ, Lucie. Tabák v čínské společnosti 1600-1900: Historická studie o tabáku v čchingské kultuře a společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 198 s. ISBN 80-244-1074-5.

RYSOVÁ, Martina (Ed.). České překlady krásné čínské literatury: Bibliografický soupis [Czech Translations of Chinese Literature: Bibliographical Records]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN online: 978-80-244-4828-2. DOI: 10.5507/ff.15.24448282. 176 s. pdf

SLAMĚNÍKOVÁ, Tereza a GUO, Yiying. Čínská obchodní konverzace. Brno: Edika, 2014. 224 s.

SLAMĚNÍKOVÁ, Tereza. Ideogramy v moderní čínštině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 164 s.

STOČES, Ferdinand. Li Po – život v básních: život a dílo básníka Li Poa (701-762). Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 327 s. ISBN 80-244-0668-3.

ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 237 s. ISBN 80-7067-817-8.

ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 237 s. ISBN 80-7067-818-6.

ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 3. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 251 s. ISBN 80-7067-819-4.

ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 313 s. ISBN 80-7067-820-8.

ŠVARNÝ, Oldřich a UHER, David. Úvod do studia hovorové čínštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 1997. 230 s. ISBN 80-7067-730-9. (2. přepr. vyd. Hovorová čínština: úvod do studia hovorové čínštiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 190 s. ISBN 80-244-0298-X.)

ŠVARNÝ, Oldřich. Učební slovník jazyka čínského I-IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998-2000. 4. sv. (I. díl. 1998. lxiii+grafy (50) + 289 s. ISBN 80-7067-907-7.; II. díl. 1999. s. 290-799. ISBN 80-7067-987-5.; III. díl. 1999. s. 800-1311. ISBN 80-244-0071-5.; IV. díl. 2000. s. 1312-1731 + 96 + 22 + xxi. ISBN 80-244-0213-0.)

ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher. Prozodická gramatika čínštiny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4205-1. 163 s.

UHER, David. Hanská grammatologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3866-5. 334 s.

UHER David. Shuō Wén Jiě Zì: Xuéshuō, Zìyuán, Wénhuà《说文解字》学说、字源、文化 [Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura]. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3391-2. 140 s. 

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 15. 2. 18, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: