Stipendia - Evropa a další

Stipendijní programy pro studium v Evropě a USA

podrobné informace na http://iro.upol.cz/ (zahran. oddělení UP)

Stipendium Erasmus

Katedra asijských studií FF UP má v současné době uzavřené smlouvy pro studentské studijní pobyty na univerzitě v Bochumi v Německu, na univerzitě v Ljubljani ve Slovinsku a na University of Lodz v Polsku. Podrobnější informace k programům jednotlivých univerzit naleznete na stránkách univerzit.

Výběrové řízení se koná pro všechny Erasmus programy obvykle na začátku letního semestru. Přihlášku v podobě motivačního dopisu a strukturovaného životopisu adresujte emailem M. Zahradníkové.

Student může během studia vycestovat na stipendium Erasmus až na 12 měsíců, a to v každém studijním programu (bakalářský, magisterský). Podmínkou je ukončený první rok studia.

Deadline pro akademický rok 2015/2016:  18. února 2015

Partnerské univerzity:

Bochum:

Faculty of East Asian Studies

http://www.ruhr-uni-bochum.de/

- 2 stipendijní místa

 

Bratislava:

Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/

- 3 stipendijní místa

 

Ljubljana:

University of Ljubljana, Department of Asian and African Studies

http://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students

- 3 stipendijní místa

 

Riga:

University of Latvia, Faculty of Humanities, Department of Oriental Studies

http://www.lu.lv/eng/faculties/fh/units/oriental/

- 3 stipendijní místa

 

Lodz:

University of Lodz, Asian Studies - studijní program celý v angličtině (bc/mgr)!

http://zaw.uni.lodz.pl/asian-studies/courses-overview/

- 2 místa na zimní semestr plus 2 místna letní semestr

 

Student může stipendium Erasmus čerpat ale také pro realizace zahraniční praxe na kterékoliv instituci, školícím centru nebo ve firmě v rámci zemí EU, a dále na Island, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Chorvatsku nebo Švýcarsku.

 http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/erasmus/

Stipendium CEEPUS

Jedná se o stipendijní program pro studijní pobyty ve státech střední a východní Evropy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština-Kosovo, Moldávie. Student si může dle svých představ zvolit pro studijní pobyt kteroukoliv vysokou školu nebo univerzitu ve výše uvedených státech. Více informací na www.ceepus.info.

Na rok 2015/2016 žádá Katedra asijských studií o zapojení se do programu CEEPUS projektem Chinese Studies in Central Europe. Partnery tohoto projektu jsou katedry vyučující čínštinu na univerzitách v Praze, Bratislavě, Vídni, Ljubljaně, Lodzi a Varšavě.

Stipendium Action

Stipendium určené pro studijní pobyty v Rakousku, komunikačním jazykem je vedle němčiny také angličtina. Více informací na www.dzs.cz.

Fulbrightův program

Program na podporu studia v USA. Více informací na www.fulbright.cz.

Visegrad fund

Program na podporu spolupráce zemí V4 v oblasti vzdělávání a mobilit (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), stipendia poskytuje pouze magisterským nebo doktorským studentům.

Aktuální termíny a další nabídky najdete na:

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/aktualni-nabidky/

a

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 12. 4. 17, vytvořeno: 11. 2. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: