Uznávání kreditů ze studia v ČLR a na Tchaj-wanu

Během pobytu v zahraničí nemůže mít student současně zapsané kurzy na UP, pokud tyto kurzy vyžadují docházku. V tomto případě studentovi studijní oddělení kurzy odepíše. 

Bakalářský program

V oboru čínská filologie mohou studenti bakalářského programu vyjíždějící na studia do ČLR nebo na Tchaj-wan žádat o uznání následujících kreditů:

A kredity - lze žádat o uznání pouze kurzu:

  • ASH/KY5 – konverzační cvičení (3 kredity)1

B kredity - lze žádat o uznání pouze následujících kurzů, které odpovídají našim akreditacím:

  • ASH/WM – obchodní čínština (3 kredity)
  • ASH/HSK – přípravný kurz na HKS (2 kredity)
  • ASH/HSK2 - úspěšně absolvovaná zkouška HSK 3 a výše (3 kredity)
  • ASH/ZHS1 - zahraniční stáž v ČLR/TW (5 kreditů)2
  • ASH/ZHS2 – zahraniční stáž ČLR/TW (5 kreditů)2

podmínkou je úspěšné absolvování předchozích kurzů KY1-4 

2 požadavky pro získání kreditů ZHS1 a ZHS2 za každý semestr zahraniční stáže v ČLR/TW - platí i pro studenty magisterského studia: 

  1. výuka v minimálním rozsahu 20 hodin týdně
  2. prospěch ze všech absolvovaných předmětů min. 75%
  3. splnění všech nahlašovacích povinností před, během a po příjezdu ze zahraničí

POZOR: v případě, že student nesplní během řádného studia na UP povinný kurz, nemůže žádat o jeho uznání ze zahraničí. Např. pokud si student zapíše KY5, avšak nesplní zkoušku, nemůže o jeho uznání žádat na základě následně absolvované stáže.

Studenti, kteří vyjíždějí již po absolvování prvního ročníku, kontaktují koordinátora a individuálně si domluví možnost uznání povinných jazykových kurzů KY3, KY4, (X)HZ3, (X)JD1, TL3, TL4.

C kredity

- ostatní kurzy na základě předchozí domluvy s koordinátorem

Kurzy si student nezapisuje v předzápisu do Stagu, ale žádá o jejich uznání po úspěšném absolvování. Kurzy s prospěchem nižším než 75 bodů či procent nebudou uznány.

Počet kreditů se odvíjí od počtu absolvovaných hodin (1 kredit = 1 hodina týdně/semestr v případě semestru o délce 12 týdnů; v případě semestru delšího či kratšího než 12 týdnů: počet hodin týdně x počet týdnů výuky/12). Do délky semestru (počtu týdnů výuky) se nezapočítává zkouškové období. Zaokrouhluje se od 0,8 nahoru, do 0,8 dolů. 

U kurzů, jejichž kreditové hodnocení na čínské univerzitě je vyšší než kurz, za který se uznává na UP, dojde k rozdělení kreditů na dvě kategorie. Např. kurz Konverzace na čínské univerzitě odpovídá 10 kreditům -  z toho 3 budou uznány jako KY5, 7 jako kredity typu C. 

Magisterský program

Uznávání předmětů studentů magisterského studia proběhne na základě předchozí individuální domluvy sepsané v Learning Agreement. Zpravidla je možné žádát o uznání:

A kredity: ASH/KY7/8/9 – konverzační cvičení (3 kredity)3

B kredity: ostatní oborové předměty

C kredity: ostatní neoborové předměty

3dle ročníku, ve kterém student vyjíždí, a povinných kurzech, které již absolvoval

Studenti magisterského studia musí doložit podrobné sylaby všech absolvovaných předmětů.

Kurzy si student nezapisuje v předzápisu do Stagu, ale žádá o jejich uznání po úspěšném absolvování. Kurzy s prospěchem nižším než 75 bodů či procent nebudou uznány.

Počet kreditů se odvíjí od počtu absolvovaných hodin (1 kredit = 1 hodina týdně/semestr v případě semestru o délce 12 týdnů; v případě semestru delšího či kratšího než 12 týdnů: počet hodin týdně x počet týdnů výuky/12). Do délky semestru (počtu týdnů výuky) se nezapočítává zkouškové období.

U kurzů, jejichž kreditové hodnocení na čínské univerzitě je vyšší než kurz, za který se uznává na UP, dojde k rozdělení kreditů na dvě kategorie. Např. kurz Konverzace na čínské univerzitě odpovídá 10 kreditům -  z toho 3 budou uznány jako (X)KY6/7/8/9, zbývajících 7 jako kredity typu B. 

Nahoru

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 10. 3. 15, vytvořeno: 14. 5. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: